O metodzie Soulwork Systemic Coaching

TRENING RELACJI SOULWORK
(ZAAWANSOWANY GOAL COACHING)

Po wielu latach studiowania różnych systemów i gromadzenia doświadczenia na tym polu Martyn Carruthers stworzył Trening Relacji Soulwork oparty na połączeniu wiedzy uzdrowicieli hawajskich oraz systemów zachodnich.

Soulwork przeznaczony jest dla terapeutów, trenerów i doradców rozwoju osobistego, nauczycieli, lekarzy oraz dla osób zainteresowanych własnym rozwojem osobistym. Jest znany w Polsce od wielu lat i ceniony za swoją niezwykłą skuteczność. Kładzie ogromny nacisk na unikalność każdej istoty, jej wewnętrznego świata, systemu przekonań i uwarunkowań oraz na indywidualne, wyjątkowo empatyczne, podejście do klienta.
Pozwala to na uzdrowienie relacji z samym sobą oraz otaczającym światem, dzięki uzyskaniu stanu pełni- integracji wewnętrznej – Stanu Duszy, od którego wywodzi się nazwa Soulworku.

OBEJRZYJ FRAGMENT WYKŁADU 1.12.2012

Trening rozwija umiejętność niesienia pomocy, gdy przyczyny cierpienia są trudne do określenia, gdy nieskuteczne są dotychczasowe działania, mimo włożonego wysiłku i chęci. Pomaga odkryć i przetransformować nieświadome bloki emocjonalne i rodzinne wzorce oraz zmienić je na wspierające nasz osobisty potencjał i rozwój oraz nasze relacje, uporać się z bólem traumatycznych wspomnień z dzieciństwa.

Systemowy Trening Coachingu Soulwork powstał z myślą o inteligentnych, pełnych motywacji dorosłych osobach, które cenią sobie dojrzałość i są gotowe przejąć odpowiedzialność za swoje życie i emocje. Wielu lekarzy, terapeutów, doradców osobistych, trenerów i coachów odniosło i wciąż odnosi bardzo duże korzyści z Treningu Soulwork, jednak szkolenie to jest również dostępne dla dorosłych osób, które pragną rozwinąć swój potencjał osobisty w zakresie zdrowych relacji i realizacji celów życiowych.

Zapraszamy kreatywne, zmotywowane, stabilne emocjonalnie osoby, które gotowe są podjąć wyzwania (a także przyjąć błogosławieństwa) intensywnej pracy z emocjami swoimi i innych uczestników treningu. Trening Soulworku jest szansą na intensywny rozwój osobisty.

Trening Relacji Soulwork umożliwi ci coaching osób z powszechnymi problemami i konfliktami wewnętrznymi.

Ukończenie ośmiu modułów treningu honorowane jest Świadectwem Uczestnictwa, następnie przystępujesz do egzaminu, po zaliczeniu którego uzyskasz Certyfikat Trenera Soulworku.

WIĘCEJ O METODZIE SOULWORK

Soulwork jest wyjątkowym systemem badającym i transformującym emocje i przekonania, które sabotują jakość naszego życia.

Trening Coachingu Soulwork pozwoli ci pomagać innym w rozwiązywaniu schematów emocjonalnych i partnerskich, uwalnianiu ograniczających przekonań, w integracji zagubionej tożsamości i wartości.

Soulwork postrzega rodzinę jako system emocjonalny, w którym zwłaszcza dzieci mają tendencje do rezygnowania z własnego zdrowia i tożsamości w celu utrzymania systemu we względnej równowadze. Dziecko może zacząć wypełniać nie swoją rolę, stworzyć toksyczne emocje lub przekonania, lub nawet rozwinąć chorobę fizyczną, żeby uratować istnienie ważnych relacji. Racjonalny wgląd nie jest w takim przypadku wystarczającym rozwiązaniem – wymaga ono głębokiej pracy na poziomie doświadczeń emocjonalnych.

Rozpoczynamy ją od zbadania relacji w twojej rodzinie, począwszy od wczesnego dzieciństwa. Relacji, które mogą być przyczyną wypchniętego poczucia winy. Na przykład, jeśli jako dziecko byłeś nakłaniany do przejmowania roli partnera, czy nawet rodzica swojej matki lub ojca, wówczas w momencie, kiedy próbujesz osiągnąć niezależność, założyć własną rodzinę możesz nieść poczucie winy, dokładnie tak, jakbyś porzucał dziecko, czy partnera.

Usiłując ocalić ważne dla nas relacje, tworząc tego typu niezdrowe wzorce, jednocześnie odrzucamy części naszej wewnętrznej istoty. Pozostają na poziomie nieświadomym, jako wypchnięte „wewnętrzne dzieci”. Dla tych zapomnianych części naszej osobowości, które utknęły w dziecięcych uczuciach i nierealistycznym sposobie postrzegania świata, charakterystyczne jest to, że rodzice i inne osoby, które były wyjątkowo ważne w dzieciństwie, wciąż są tak samo ważne, pomimo upływu lat, i wywierają tak istotny wpływ na ich dorosłe życie.

Zadaniem Soulworku jest zmiana wizji siebie samego i przywrócenie poczucia sensu życia, poprzez doświadczenia emocjonalne z innej perspektywy.

PROGRAM TRENINGU

Aby zostać coachem Soulworku należy wziąć udział w ośmiu czterodniowych modułach szkoleniowych. Każdy z modułów podzielony jest na dwa weekendy (sobota i niedziela w godz. 10.00-18.00). W program szkolenia wchodzą wykłady teoretyczne, demonstracje oraz ćwiczenia w parach lub małych grupach.

Trenerem jest Kosjenka Muk, wieloletnia co-trenerka Martyna Carruthersa. Zajęcia odbywają się w języku angielskim i są tłumaczone na język polski.

 

PROGRAM POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH:

Soulwork 1: Wprowadzenie do Soulworku. Diagnoza systemowa & zagadnienia winy

Uczymy się o tym, w jaki sposób:

– życie, sukces, zdrowie i relacje międzyludzkie są ze sobą wzajemnie połączone,

– relacje rozwijają się w hierarchię typów relacji,

– w szybki sposób osiągnąć uzdrowienie relacji i nawyków,

– szybko i skutecznie dokonywać diagnozy relacji, jako części planu coachingowego,

– tworzyć i badać matrix relacji (mapy rodzinne),

– rozpoznawać chaos w relacjach i przeprowadzać klaryfikację przeniesień i uwikłań w nie swoje role,

– rozpoznawać i rozpuszczać uwikłania i uzależnienia w relacjach,

– jak być kreatywnym w sytuacjach chaotycznych.

Soulwork 2: Zaawansowny Goal Coaching

Niewiele osób wie, czego naprawdę chce. Większość wie, czego nie chce, lub czego powinna chcieć, natomiast kierunek celu, do którego podążają pozostaje u nich na poziomie abstrakcyjnym. Wiele osób przeciwstawia się swoim własnym celom.

Na tym module uczymy się jak rozpoznawać i odpowiadać na niewerbalną komunikację i sprzeciwy. Uczymy się diagnozować cele i dążenia, oraz planowania whole-brain.

Rozpoznawania sygnałów werbalnego i niewerbalnego sprzeciwu (języka ciała) odpowiadania na nie i rozpuszczania ich podczas rozmowy. Uczymy się efektywnej prowokacji.

Badamy sprawdzone sposoby pracy coachingowej w celu posługiwania się zarówno świadomymi jak i nieświadomymi zasobami oraz efektywnego planowania działań.

Soulwork 3: Stan Wewnętrznej Integracji – Dusza Soulworku

Nauczysz się:

– wykorzystać spontaniczny trans,

– szybko i skutecznie identyfikować i rozpuszczać konflikty,

– zachęcać i szkolić ludzi w podejmowaniu efektywnych decyzji,

– pomagać innym w uzyskaniu dostępu do transcendentalnych i ekstatycznych stanów oraz doświadczaniu integralności i połączenia,

– utrwalać doświadczenie integralności,

– rozpoznawać, w jaki sposób ludzie przeszkadzają sami sobie w poczucie integralności (emocjonalne kazirodztwo, więzy w relacjach i trauma).

Staniesz się ekspertem zmieniania rzeczywistości wewnętrznych przy użyciu metafor izomorficznych i interaktywnych (wspólne śnienie).

Soulwork 4: Trauma & PTSD (Zespół Stresu Pourazowego)

Wiele osób, które nie osiągają swoich celów obwiniają za to na wpół zapomniane traumy. Często ograniczone traumy są nie tylko „zapomniane” – ludzie często „zapominają, że zapomnieli”. Takie osoby najczęściej kontynuują auto-sabotaż i kultywują wzorzec porażki, dopóki owe traumy nie zostaną rozpuszczone.

Konsekwencje traum mogą być kontekstualne (np. fobie), lub egzystencjalne (dotyczące wszystkich obszarów życia, np. Zespół Stresu Pourazowego). Trauma może być też przyczyną głębokich problemów z tożsamością (patrz: Soulwork 6) i toksycznych więzów w relacjach (patrz: Soulwork 5). Próby rozpuszczenia traumy bez rozwiązania problemów z tożsamością i więzami w relacjach są zwykle nieefektywne, lub korzyścią z nich płynące są z reguły krótkoterminowe.

Podczas Soulworku 4 możesz się też nauczyć:

– szybko lokalizować powiązane ze sobą i zapomniane traumy,

– pomagać innym w rozpuszczaniu traum emocjonalnych,

– odzyskać zagubione i ukryte zasoby – efektywnie, skutecznie i z trwałym rezultatem,

– przetransformować ograniczające emocje w potężne motywacje.

Soulwork 5: Więzy w relacjach

Wiele osób czuje się “uwiązanych” koniecznością powtarzania czynności i zachować, których wolałoby uniknąć, lub też unika zachowań, które z kolei są dla nich odpowiednie i pożądane. Tego typu obsesje czy zachowania kompulsywne często stanowią odzwierciedlenie więzów w relacjach i decyzji związanymi z relacjami.

Podczas Soulworku 5 nauczysz się:

– rozpoznawać zachowania uwarunkowane więzami w relacjach,

– rozpoznawać siedem typów więzów w relacjach,

– pracować z klientem w celu identyfikacji takich relacji,

– pracować z więzami stanowiącymi tabu (klient może nie wiedzieć na czym polega uwiązanie),

– ograniczać konsekwencje więzów,

– zastępować toksyczne więzi pokojowym poczuciem własnej wartości i godności, wolnością i miłością.

Pełne i kompletne uwolnienie od więzów w relacjach wymaga rozpuszczenia toksycznych wspomnień – traumy emocjonalnej – oraz odnalezienia odpowiedniego mentora.

Soulwork 6: Utrata tożsamości

Jeśli masz blokady egzystencjalne, które uniemożliwiają ci wiarę w to, że życie ma sens, a szczęście nie musi być czymś ulotnym, wówczas nawet najdłuższy coaching nie pomoże ci w odnalezieniu znaczących (nadających życiu sens) celów życiowych.

Dotyczy to osób z ograniczonym lub utraconym poczuciem bycia sobą (utracona tożsamość), złożonymi konfliktami (konflikt tożsamości lub rozdwojenie osobowości), oraz osób, które obsesyjnie wyrażają specyficzne emocje (złość, smutek i strach) we wszystkich sytuacjach życiowych (identyfikacje).

Podczas Soulworku 6 nauczysz się badać różnorodność utraconych osobowości oraz poznasz efektywne sposoby odzyskiwania osobistej tożsamości. Obejmuje to coaching relacji i metafory interaktywne. Doświadczysz wielu demonstracji podczas sesji coachingowych dotyczących różnych problemów, będziesz praktykować i w parach w celu zdobycia doświadczenia.

Soulwork 7: Mentorzy

Nauczysz się:

– oceniać i zastępować “toksyczne role modelowe” i “mentorów”,

– pracować z klientem w kierunku dokonania wyboru inspirujących mentorów dla wszystkich dziedzin życia,

– modelować i powielać zachowanie eksperckie, koncentrujące się na technikach rozwiązywania problemów,

– tworzyć cele nadające życiu sens i rezonować z nimi,

– identyfikować i zastępować wpływy niechcianych mentorów,

– rozpoznawać zaburzenia wynikające w podążania za nieodpowiednimi mentorami,

– oferować i wypełniać umowy mentorskie,

– wykonywać prace z traumą oraz skuteczną terapię Zespołu Stresu Pourazowego,

– modelować strategie świadome i nieświadome,

– porównywać nieświadome strategie i dostrajać się do nich.

Soulwork 8: Coaching dla par

Coaching dla par lub partnerów (równoczesna praca z dwoma osobami) w celu rozwiązania problemów powstrzymujących ich od rozwiązania problemów pomiędzy nimi.

Trenujemy partnerów tak, aby mogli prowadzić siebie wzajemnie podczas sesji.

W celu stworzenia harmonii i rozwiązania przyczyn wzajemnych skarg i pretensji. Rozpuszczamy przeniesienia (postrzeganie partnera jako inną osobę, mylenie go z nią) oraz projekcje (postrzeganie swoich własnych cech w innej osobie). Przygotowujemy partnerów do tworzenia pełnej zaangażowania relacji. Czasami w celu pokojowego rozstania w przyjaźni.

Nauczysz się:

– kiedy i w jaki sposób oferować klientom coaching partnerski,

– przygotować się do sesji coachingu partnerskiego,

– szybko i efektywnie odkryć problemy w relacji,

– prowadzić sesję z partnerami, tak, aby spełniali wobec siebie rolę coachów,

– rozpoznawać kiedy należy wprowadzić indywidualną interwencję,

– odróżnić pragnienia od wymagań,

– rozwiązywać projekcje,

– zadawać parom zadania domowe.

Jeśli chcesz zostać coachem Soulworku skontaktuj się z nami, wkrótce rusza rekrutacja do nowej edycji certyfikowanego treningu.

OSTRZEŻENIE***:

Soulwork nie jest odpowiedni dla osób z problemami psychiatrycznymi, lub uzależnionymi od substancji psychoaktywnych. Praca podczas treningu może spowodować wzmocnienie silnych nieprzyjemnych emocji, może to powodować niepokój i stan nierównowagi u osób niestabilnych mentalnie.

Zobacz też:

Na czym polegają indywidualne sesje Soulwork