O metodzie Soulwork Systemic Coaching

TRENING RELACJI SOULWORK
(ZAAWANSOWANY GOAL COACHING)

Po wielu latach studiowania różnych systemów i gromadzenia doświadczenia na tym polu Martyn Carruthers stworzył Trening Relacji Soulwork oparty na połączeniu wiedzy uzdrowicieli hawajskich oraz systemów zachodnich.

Soulwork przeznaczony jest dla terapeutów, trenerów i doradców rozwoju osobistego, nauczycieli, lekarzy oraz dla osób zainteresowanych własnym rozwojem osobistym. Jest znany w Polsce od wielu lat i ceniony za swoją niezwykłą skuteczność. Kładzie ogromny nacisk na unikalność każdej istoty, jej wewnętrznego świata, systemu przekonań i uwarunkowań oraz na indywidualne, wyjątkowo empatyczne, podejście do klienta.
Pozwala to na uzdrowienie relacji z samym sobą oraz otaczającym światem, dzięki uzyskaniu stanu pełni- integracji wewnętrznej – Stanu Duszy, od którego wywodzi się nazwa Soulworku.

OBEJRZYJ FRAGMENT WYKŁADU 1.12.2012

Trening rozwija umiejętność niesienia pomocy, gdy przyczyny cierpienia są trudne do określenia, gdy nieskuteczne są dotychczasowe działania, mimo włożonego wysiłku i chęci. Pomaga odkryć i przetransformować nieświadome bloki emocjonalne i rodzinne wzorce oraz zmienić je na wspierające nasz osobisty potencjał i rozwój oraz nasze relacje, uporać się z bólem traumatycznych wspomnień z dzieciństwa.

Systemowy Trening Coachingu Soulwork powstał z myślą o inteligentnych, pełnych motywacji dorosłych osobach, które cenią sobie dojrzałość i są gotowe przejąć odpowiedzialność za swoje życie i emocje. Wielu lekarzy, terapeutów, doradców osobistych, trenerów i coachów odniosło i wciąż odnosi bardzo duże korzyści z Treningu Soulwork, jednak szkolenie to jest również dostępne dla dorosłych osób, które pragną rozwinąć swój potencjał osobisty w zakresie zdrowych relacji i realizacji celów życiowych.

Zapraszamy kreatywne, zmotywowane, stabilne emocjonalnie osoby, które gotowe są podjąć wyzwania (a także przyjąć błogosławieństwa) intensywnej pracy z emocjami swoimi i innych uczestników treningu. Trening Soulworku jest szansą na intensywny rozwój osobisty.

Trening Relacji Soulwork umożliwi ci coaching osób z powszechnymi problemami i konfliktami wewnętrznymi.

Ukończenie ośmiu modułów treningu honorowane jest Świadectwem Uczestnictwa, następnie przystępujesz do egzaminu, po zaliczeniu którego uzyskasz Certyfikat Trenera Soulworku.

WIĘCEJ O METODZIE SOULWORK

Soulwork jest wyjątkowym systemem badającym i transformującym emocje i przekonania, które sabotują jakość naszego życia.

Trening Coachingu Soulwork pozwoli ci pomagać innym w rozwiązywaniu schematów emocjonalnych i partnerskich, uwalnianiu ograniczających przekonań, w integracji zagubionej tożsamości i wartości.

Soulwork postrzega rodzinę jako system emocjonalny, w którym zwłaszcza dzieci mają tendencje do rezygnowania z własnego zdrowia i tożsamości w celu utrzymania systemu we względnej równowadze. Dziecko może zacząć wypełniać nie swoją rolę, stworzyć toksyczne emocje lub przekonania, lub nawet rozwinąć chorobę fizyczną, żeby uratować istnienie ważnych relacji. Racjonalny wgląd nie jest w takim przypadku wystarczającym rozwiązaniem – wymaga ono głębokiej pracy na poziomie doświadczeń emocjonalnych.

Rozpoczynamy ją od zbadania relacji w twojej rodzinie, począwszy od wczesnego dzieciństwa. Relacji, które mogą być przyczyną wypchniętego poczucia winy. Na przykład, jeśli jako dziecko byłeś nakłaniany do przejmowania roli partnera, czy nawet rodzica swojej matki lub ojca, wówczas w momencie, kiedy próbujesz osiągnąć niezależność, założyć własną rodzinę możesz nieść poczucie winy, dokładnie tak, jakbyś porzucał dziecko, czy partnera.

Usiłując ocalić ważne dla nas relacje, tworząc tego typu niezdrowe wzorce, jednocześnie odrzucamy części naszej wewnętrznej istoty. Pozostają na poziomie nieświadomym, jako wypchnięte „wewnętrzne dzieci”. Dla tych zapomnianych części naszej osobowości, które utknęły w dziecięcych uczuciach i nierealistycznym sposobie postrzegania świata, charakterystyczne jest to, że rodzice i inne osoby, które były wyjątkowo ważne w dzieciństwie, wciąż są tak samo ważne, pomimo upływu lat, i wywierają tak istotny wpływ na ich dorosłe życie.

Zadaniem Soulworku jest zmiana wizji siebie samego i przywrócenie poczucia sensu życia, poprzez doświadczenia emocjonalne z innej perspektywy.

PROGRAM TRENINGU

Aby zostać trenerem Soulworku należy wziąć udział w ośmiu sześciodniowych modułach szkoleniowych. Każdy z modułów podzielony jest na dwa weekendy (piątek, sobota i niedziela w godz. 10.00-18.00). W program szkolenia wchodzą wykłady teoretyczne, demonstracje oraz ćwiczenia w parach lub małych grupach.

Trenerem jest Martyn Carruthers, twórca Soulworku. Zajęcia odbywają się w języku angielskim i są symultanicznie tłumaczone na język polski.

 

PROGRAM POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH:

Soulwork 1: Wprowadzenie do Soulworku. Diagnoza systemowa & zagadnienia winy

Uczymy się o tym, w jaki sposób:

– życie, sukces, zdrowie i relacje międzyludzkie są ze sobą wzajemnie połączone,

– relacje rozwijają się w hierarchię typów relacji,

– w szybki sposób osiągnąć uzdrowienie relacji i nawyków,

– szybko i skutecznie dokonywać diagnozy relacji, jako części planu coachingowego,

– tworzyć i badać matrix relacji (mapy rodzinne),

– rozpoznawać chaos w relacjach i przeprowadzać klaryfikację przeniesień i uwikłań w nie swoje role,

– rozpoznawać i rozpuszczać uwikłania i uzależnienia w relacjach,

– jak być kreatywnym w sytuacjach chaotycznych.

Soulwork 2: Zaawansowny Goal Coaching

Niewiele osób wie, czego naprawdę chce. Większość wie, czego nie chce, lub czego powinna chcieć, natomiast kierunek celu, do którego podążają pozostaje u nich na poziomie abstrakcyjnym. Wiele osób przeciwstawia się swoim własnym celom.

Na tym module uczymy się jak rozpoznawać i odpowiadać na niewerbalną komunikację i sprzeciwy. Uczymy się diagnozować cele i dążenia, oraz planowania whole-brain.

Rozpoznawania sygnałów werbalnego i niewerbalnego sprzeciwu (języka ciała) odpowiadania na nie i rozpuszczania ich podczas rozmowy. Uczymy się efektywnej prowokacji.

Badamy sprawdzone sposoby pracy coachingowej w celu posługiwania się zarówno świadomymi jak i nieświadomymi zasobami oraz efektywnego planowania działań.

Soulwork 3: Stan Wewnętrznej Integracji – Dusza Soulworku

Nauczysz się:

– wykorzystać spontaniczny trans,

– szybko i skutecznie identyfikować i rozpuszczać konflikty,

– zachęcać i szkolić ludzi w podejmowaniu efektywnych decyzji,

– pomagać innym w uzyskaniu dostępu do transcendentalnych i ekstatycznych stanów oraz doświadczaniu integralności i połączenia,

– utrwalać doświadczenie integralności,

– rozpoznawać, w jaki sposób ludzie przeszkadzają sami sobie w poczucie integralności (emocjonalne kazirodztwo, więzy w relacjach i trauma).

Staniesz się ekspertem zmieniania rzeczywistości wewnętrznych przy użyciu metafor izomorficznych i interaktywnych (wspólne śnienie).

Soulwork 4: Trauma & PTSD (Zespół Stresu Pourazowego)

Wiele osób, które nie osiągają swoich celów obwiniają za to na wpół zapomniane traumy. Często ograniczone traumy są nie tylko „zapomniane” – ludzie często „zapominają, że zapomnieli”. Takie osoby najczęściej kontynuują auto-sabotaż i kultywują wzorzec porażki, dopóki owe traumy nie zostaną rozpuszczone.

Konsekwencje traum mogą być kontekstualne (np. fobie), lub egzystencjalne (dotyczące wszystkich obszarów życia, np. Zespół Stresu Pourazowego). Trauma może być też przyczyną głębokich problemów z tożsamością (patrz: Soulwork 6) i toksycznych więzów w relacjach (patrz: Soulwork 5). Próby rozpuszczenia traumy bez rozwiązania problemów z tożsamością i więzami w relacjach są zwykle nieefektywne, lub korzyścią z nich płynące są z reguły krótkoterminowe.

Podczas Soulworku 4 możesz się też nauczyć:

– szybko lokalizować powiązane ze sobą i zapomniane traumy,

– pomagać innym w rozpuszczaniu traum emocjonalnych,

– odzyskać zagubione i ukryte zasoby – efektywnie, skutecznie i z trwałym rezultatem,

– przetransformować ograniczające emocje w potężne motywacje.

Soulwork 5: Więzy w relacjach

Wiele osób czuje się “uwiązanych” koniecznością powtarzania czynności i zachować, których wolałoby uniknąć, lub też unika zachowań, które z kolei są dla nich odpowiednie i pożądane. Tego typu obsesje czy zachowania kompulsywne często stanowią odzwierciedlenie więzów w relacjach i decyzji związanymi z relacjami.

Podczas Soulworku 5 nauczysz się:

– rozpoznawać zachowania uwarunkowane więzami w relacjach,

– rozpoznawać siedem typów więzów w relacjach,

– pracować z klientem w celu identyfikacji takich relacji,

– pracować z więzami stanowiącymi tabu (klient może nie wiedzieć na czym polega uwiązanie),

– ograniczać konsekwencje więzów,

– zastępować toksyczne więzi pokojowym poczuciem własnej wartości i godności, wolnością i miłością.

Pełne i kompletne uwolnienie od więzów w relacjach wymaga rozpuszczenia toksycznych wspomnień – traumy emocjonalnej – oraz odnalezienia odpowiedniego mentora.

Soulwork 6: Utrata tożsamości

Jeśli masz blokady egzystencjalne, które uniemożliwiają ci wiarę w to, że życie ma sens, a szczęście nie musi być czymś ulotnym, wówczas nawet najdłuższy coaching nie pomoże ci w odnalezieniu znaczących (nadających życiu sens) celów życiowych.

Dotyczy to osób z ograniczonym lub utraconym poczuciem bycia sobą (utracona tożsamość), złożonymi konfliktami (konflikt tożsamości lub rozdwojenie osobowości), oraz osób, które obsesyjnie wyrażają specyficzne emocje (złość, smutek i strach) we wszystkich sytuacjach życiowych (identyfikacje).

Podczas Soulworku 6 nauczysz się badać różnorodność utraconych osobowości oraz poznasz efektywne sposoby odzyskiwania osobistej tożsamości. Obejmuje to coaching relacji i metafory interaktywne. Doświadczysz wielu demonstracji podczas sesji coachingowych dotyczących różnych problemów, będziesz praktykować i w parach w celu zdobycia doświadczenia.

Soulwork 7: Mentorzy

Nauczysz się:

– oceniać i zastępować “toksyczne role modelowe” i “mentorów”,

– pracować z klientem w kierunku dokonania wyboru inspirujących mentorów dla wszystkich dziedzin życia,

– modelować i powielać zachowanie eksperckie, koncentrujące się na technikach rozwiązywania problemów,

– tworzyć cele nadające życiu sens i rezonować z nimi,

– identyfikować i zastępować wpływy niechcianych mentorów,

– rozpoznawać zaburzenia wynikające w podążania za nieodpowiednimi mentorami,

– oferować i wypełniać umowy mentorskie,

– wykonywać prace z traumą oraz skuteczną terapię Zespołu Stresu Pourazowego,

– modelować strategie świadome i nieświadome,

– porównywać nieświadome strategie i dostrajać się do nich.

Soulwork 8: Coaching dla par

Coaching dla par lub partnerów (równoczesna praca z dwoma osobami) w celu rozwiązania problemów powstrzymujących ich od rozwiązania problemów pomiędzy nimi.

Trenujemy partnerów tak, aby mogli prowadzić siebie wzajemnie podczas sesji.

W celu stworzenia harmonii i rozwiązania przyczyn wzajemnych skarg i pretensji. Rozpuszczamy przeniesienia (postrzeganie partnera jako inną osobę, mylenie go z nią) oraz projekcje (postrzeganie swoich własnych cech w innej osobie). Przygotowujemy partnerów do tworzenia pełnej zaangażowania relacji. Czasami w celu pokojowego rozstania w przyjaźni.

Nauczysz się:

– kiedy i w jaki sposób oferować klientom coaching partnerski,

– przygotować się do sesji coachingu partnerskiego,

– szybko i efektywnie odkryć problemy w relacji,

– prowadzić sesję z partnerami, tak, aby spełniali wobec siebie rolę coachów,

– rozpoznawać kiedy należy wprowadzić indywidualną interwencję,

– odróżnić pragnienia od wymagań,

– rozwiązywać projekcje,

– zadawać parom zadania domowe.

OSTRZEŻENIE***:
Soulwork nie jest odpowiedni dla osób z problemami psychiatrycznymi, lub uzależnionymi od substancji psychoaktywnych. Praca podczas treningu może spowodować wzmocnienie silnych nieprzyjemnych emocji, może to powodować niepokój i stan nierównowagi u osób niestabilnych mentalnie.

Zobacz też:
Na czym polegają indywidualne sesje Soulwork

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
modal close image
modal header

Upominki od Manawy

Dziś mam dla Ciebie fragment ebooka o hooponopono, który przygotowuję z Kat Garstką. O oddechu trochę inaczej…Mam nadzieję, że Cię zainspiruje i pomoże przejść ten piękny, ale często stresujący czas przedświąteczny, spokojniej i radośniej . Zajrzyj tu jutro i otwórz kolejną niespodziankę. Joanna

Pobierz fragment ebooka

modal header

Upominki od Manawy

Dziś mamy dla Was 8 kuponów rabatowych o wartości 120 pl na pakiet 3 sesji indywidualnych online  hooponopono i coachingu Soulwork do wykorzystania do końca 2020 roku. Więcej o sesjach przeczytasz tutaj>

KOD KUPONU TO STAR8

żeby skorzystać dodaj pakiet sesji do koszyka tutaj>  i w następnym kroku  wpisz kod STAR8 w polu kod kuponu

default

modal header

Dziś mam dla Ciebie medytację, która pozwoli Ci poczuć, czym jest Twoja podświadomość i nawiązać z nią wyjątkową relację. Relację trochę inną, niż ta, o której czyta się w książkach. Relację, dzięki której poczujesz, że nie jesteś już sam/sama. Życzę pięknych wrażeń i do zobaczenia jutro w kolejnym okienku kalendarza. Joanna

modal header

Upominki od Manawy

Każdy z nas odbywa swoją własną podróż, podróż do ojca ciekawości…

Dziś chcę Ci sprezentować fragment białego kruka. Podróży do ojca ciekawości. Książki, którą napisał Bruce Moen. Której tłumaczenie była dla mnie niezapomnianą podróżą. Książki, której nie znajdziesz już w księgarniach. Bruce przez wiele lat uczył nas, jak poszukiwać odpowiedzi na najważniejsze pytania poprzez swoje własne, bezpośrednie doświadczenie. Życzę Ci, żeby wizja, jaką Bruce opisuje w tym rozdziale, była dla Ciebie inspiracją do własnych najpiękniejszych poszukiwań. Serdeczności i do jutra. Joanna

Pobieram fragment Ojca ciekawości >

modal header

Upominki od Manawy

Dziś medytacja stanu Kumulipo w wykonaniu Martyna Carruthersa i moim tłumaczeniu. Pozwoli Ci ona połączyć się i mieć dostęp do Twojego pierwotnego potencjału, który istniał nawet wtedy, kiedy nie istniały jeszcze czas i przestrzeń. Polecam założyć słuchawki. Życzę pięknych wrażeń. Jutro zajrzyj tutaj jak najwcześniej, w kolejnym okienku znajdziesz coś wyjątkowego. Joanna

 

modal header

Upominki od Manawy

Dziś Bruce Moen i jego Podręcznik Wiedzy o Obszarach Niefizycznych i Sztuce Odzyskiwania. Rozdział i ćwiczenie o Inteligencji Serca. Pięknych inspiracji, do jutra :). Joanna

POBIERAM ROZDZIAŁ 7. PODRĘCZNIKA

modal header

Upominki od Manawy

Dziś w komplecie do wczorajszego Rozdziału 7. Podręcznika Wiedzy o Obszarach Niefizycznych i Sztuce Odzyskiwania, którego autorem jest Bruce Moen, posłuchaj nagrania pierwszego ćwiczenia o Inteligencji Serca. Pięknych inspiracji, do jutra :). Joanna

kliknij i posłuchaj 🙂 Inteligencja serca 1default

modal header

Upominki od Manawy

Dziś upominkowogwiazdkowo 8 kuponów rabatowych dla par, każdy o wartości 100 pl na najbliższe warsztaty Twoje Relacje z Pieniędzmi w Warszawie. Co oznacza, że jeśli zapiszesz się wraz z zaprzyjaźnioną osobą otrzymacie po 50 rabatu. Więcej o warsztatach przeczytasz tutaj>  KOD KUPONU TO STAR10

dodaj 2 warsztaty do koszyka tutaj> i w następnym kroku  wpisz kod  STAR10  w polu kod kuponu

I jeszcze coś 🙂 Polecam Ci gorąco ten krótki filmik. Może masz jakieś piękne marzenia, które zechcesz przywrócić do życia w ten magiczny czas? Serdeczności i do jutra. Joanna

 

modal header

Upominki od Manawy

Dziś kolejne ćwiczenie z Rozdziału 7. Podręcznika Wiedzy o Obszarach Niefizycznych i Sztuce Odzyskiwania, którego autorem jest Bruce Moen zobacz więcej>, posłuchaj drugiego nagrania ćwiczenia o Inteligencji Serca. Życzę Ci pięknych doświadczeń i wglądów w tej wewnętrznej komunikacji, serdeczności i do jutra :). Joanna

KLIKNIJ I POSŁUCHAJ INTELIGENCJA SERCA 2

default

modal header

Dziś upominek od Przyjaciół od Manawy

Agnieszka Szylar, obdarzona niezwykłym darem, wszechstronna artystka Duszy, namalowała ten poruszający obraz i nazwała go Hooponopono. W prezencie od Agnieszki otrzymujesz jego kopię w wysokiej rozdzielczości. Możesz go wydrukować nawet w formacie 1mx1m. Odwiedź Agnieszkę na jej fanpejdżu na Facebooku kliknij tutaj Agussa Nemeyeth Papilion  gdzie możesz obejrzeć inne jej dzieła i  zostaw komentarz. 🙂 Ściskam mocno i do jutra :). Joanna

KLIKNIJ tutaj, a potem w 3 kropki na górze po prawej stronie ekranu I POBIERZ W PREZENCIE OBRAZ AGNIESZKI >

modal header

Prezent od Przyjaciół Manawy

A konkretnie od wybitnej aktorki, obdarzonej nieziemskim głosem i astrolożki gwiazd Elżbiety Czerwińskiej. Ela od wielu lat, poza karierą sceniczną, jest też Tą, która rozmawia z Planetamii wszechstronną artystką, tworzy bowiem ekskluzywną biżuterię dedykowaną wykorzystaniu potencjału Twojego urodzeniowego horoskopu. Odwiedź stronę www> Na horoskop u niej słynni artyści czekają się tygodniami. Dziś w prezencie od Eli specjalnie dla kalendarzowiczów Manawy

8 kuponów z 20% rabatem na hasło Kalendarz Manawy

do wyboru na: horoskop urodzeniowy opis 7-8 stron z elementami progresji 400 zł – 20% = 320 zł; horoskop urodzeniowy z elementami progresji 1 godzina na skype 350 zł – 20% = 280 zł , horoskop horarny, czyli pytanie do astrologa 150 zł – 20% = 120 zł. Polecam gorąco, sama korzystam ze wspaniałymi efektami. Kontakt i rezerwacja miejsc tutaj>

Zobacz Elżbietę na scenie

do zobaczenia jutro:-) Joannadefault

modal header

Upominek od Przyjaciół Manawy

Czy pamiętasz magiczną historię, lepszą niż niejeden scenariusz filmowy, powstania VRS Ceramics Pracowni Spełnionych Marzeń Violi i Rafała? Jeśli nie, to koniecznie przeczytaj ją tutaj> Ta cudowna para jest dziś sponsorem kalendarza. Mają dla Ciebie

8 kuponów z 30% rabatu na całe zamówienie ich pięknej ceramiki na hasło Kalendarz Manawy

żeby skorzystać wejdź na ich stronę i wybierz coś tutaj > a następnie skontaktuj się i złóż zamówienie i podając hasło tutaj>

Ściskam Cię gorąco, do zobaczenia jutro. Joanna

default

modal header

Upominki od Manawy

Dziś coś dla ciała. Morrnah Nalamaku Simeona w programie kursu Hooponopono Basic I zawarła 5 wspaniałych ćwiczeń szybkiego efektu. 3 minuty dziennie, żeby przywrócić harmonijny przebieg energii w ciele. Dziś poznaj dwa pierwsze ćwiczenia, wkrótce kolejne. Kliknij w link na dole biorę ćwiczenia i pobierz fragment rysunkowego ebooka o hooponopono, który przygotowuję z Kat Garstką. Przeczytaj też dokładny opis ćwiczeń tutaj > Polecam gorąco! Mam nadzieję, że Cię one zainspirują i pomogą przejść ten piękny, ale często stresujący czas przedświąteczny, spokojniej i radośniej. Zajrzyj tu jutro i otwórz kolejną niespodziankę. Joanna

P.S. dziś piątek 13-go 😉 więc żeby tradycji stało się zadość w pośpiechu wrzuciłam Wam rano plik sprzed korekty, są w nim strrraszne błędy ortograficzne. Dopiero teraz wrzucamy poprawione gdyż, jak te elfy z ekipy św. Mikołaja, uwijamy się, żeby zdążyć zapakować kolejne Bleepy dla Was. Zaraz przyleci po nie kurier. A jeśli chcecie jeszcze Bleepa na prezenty, to zamawiajcie jak najszybciej tutaj>, bo limitowany nakład na wyczerpaniu.  

BIORĘ ĆWICZENIA >

modal header

Upominki od Manawy

Dziś dwa prezenty  I. 8 kuponów rabatowych dla par, każdy o wartości 100 pl na najbliższe warsztaty Twoje Relacje z Pieniędzmi we Wrocławiu 8 lutego 2020. Co oznacza, że jeśli zapiszesz się wraz z zaprzyjaźnioną osobą otrzymacie po 50 rabatu. Więcej o warsztatach przeczytasz tutaj>  KOD KUPONU TO STAR10

dodaj 2 warsztaty do koszyka tutaj> i w następnym kroku  wpisz kod  STAR10  w polu kod kuponu

II.) Kolejne ćwiczenie fizyczne od Morrnah Simeony. Te ćwiczenia mają tylko jedną wadę: trzeba je wykonywać, żeby działały 😉  Kliknij w link na dole biorę ćwiczenia i pobierz fragment rysunkowego ebooka o hooponopono z rysunkami i opisem, który przygotowuję z Kat Garstką. Przeczytaj też dokładny opis ćwiczeń tutaj > 

Download