Morrnah Nalamaku Simeona

Kahunka Lapa’au

Morrnah urodziła się 19 maja 1913 roku w Honolulu na Hawajach. Jej rodzice, Kimokeo i Lilia Simeona, byli rodowitymi Hawajczykami. Lilia była jedną z ostatnich uznanych ahuna la’au kahea, czyli kapłanką, która leczyła za pomocą słów. Kimokea był nadwornym rybakiem na dworze Lilinokalani, ostatniej królowej wolnych Hawajów.

Dar uzdrawiania ujawnił się, gdy Morrnah miała zaledwie trzy lata. Nie pobierała żadnych nauk w tej dziedzinie, jakby przyszła z tą wiedzą na świat. Do dziś krążą legendy o tym, że ryby same podpływały do niej, gdy wkładała dłoń do wody. Jako dojrzała kobieta, zachorowała na złośliwy nowotwór. Był to przełomowy moment w jej życiu. Wyzdrowiała dzięki swoim zdolnościom, wiedzy oraz zastosowaniu starożytnego hawajskiego procesu uzdrawiania – Ho’oponopono.

Doświadczywszy mocy Ho’oponopono, postanowiła zaadaptować je w taki sposób, aby mogło być opanowane i stosowane indywidualnie przez każdego przeciętnego człowieka, nawet, jeśli nie specjalizuje się on w uleczaniu innych. Morrnah otrzymała duchowe prowadzenie – tak powstała wersja HO’OPONOPONO według Morrnah Simeony – proces oczyszczania, uwalniania, w którym bierze udział człowiek w bezpośrednim połączeniu z Boskością, unikalny proces rozwiązywania problemów, który służy jako samopomoc dla jednostki i nie wymaga (jak tradycyjny hawajski proces) uczestnictwa wszystkich osób związanych z problemem.

W roku 1980 Morrnah opuściła Hawaje, żeby podzielić się tym darem ze światem zachodnim.

 W spotkaniach z nią brała udział ogromna ilość osób, podczas wizyty w Chinach liczba uczestników kursu przekroczyła piętnaście tysięcy. Jej prace zostały przetłumaczone na kilkanaście języków. Metoda osiągania swojej integracji i prawdziwej tożsamości poprzez Ho’oponopono okazała się być tak głęboko działającym i skutecznym narzędziem, że zainteresowały się nim instytucje naukowe, medyczne, uczelnie oraz organizacje społeczne i międzynarodowe. Organizacja Narodów Zjednoczonych trzykrotnie zaprosiła ją na wykłady oraz poprosiła o przeprowadzenie szkolenia. Była zapraszana również na posiedzenia Światowej Organizacji Zdrowia. Procesu nauczyło się dzięki niej ponad półtora miliona osób na całym świecie.

Morrnah Simeona prowadziła szkolenia o ho’oponopono w kilkunastu stanach USA, oraz w 14 innych krajach, między innymi w Niemczech, Holandii, Szwajcarii, Francji, Rosji i Japonii. Wykładała w szkołach wyższych, takich jak Uniwersytet Hawajski i Uniwersytet Johna Hopkins’a, placówkach medycznych, instytucjach religijnych i organizacjach biznesowych. W 1982 roku zorganizowała Pierwsze Światowe Sympozjum Tożsamości Człowieka. Jeden z reporterów zauważył, że było coś niezwykle uspokajającego i kojącego w  samej obecności i głosie Simeon’y.

Simeona napisała trzy podręczniki szkoleń Ho’oponopono, które uczniowie otrzymują podczas kursów. Basic 1, Basic 2 (przeznaczony do użytku po dwóch latach praktykowania) i Basic 3 ( przeznaczony do użytku po upływie następnych pięciu lat). Zalecany czas oczekiwania na poznanie Basic 2 i 3 jest wyznaczony dla rozwinięcia głębokiego szacunku do “Obecności Boskiej”. W 1990 roku oryginalna wersja angielska Basic 1, wydanie 8., została oficjalnie przetłumaczona i wydana w języku niemieckim i francuskim.

W latach siedemdziesiątych Morrnah Simeona przewidziała, że jej asystent zniekształci ho’oponopono, więc założyła w Niemczech Pacifica Seminars przekazując jej prawa autorskie do metody. Pacifica Seminars po dziś dzień sprawuje pieczę na procesem. Dzięki czemu możemy korzystać z tego wspaniałego Daru w jego prawdziwej formie, z linii przekazu Morrnah Simeony. 

W 1983 roku w uznaniu za jej zdolności, pracę i oddanie hawajskiemu językowi, kulturze oraz kultywowaniu sztuki uzdrawiania i nauczanie Ho’oponopono, władze Stanu Hawaje oraz Misja Hongwanji w Honolulu uhonorowały ją tytułem “Living Treasure of Hawaii” (“Żyjący Skarb Hawajów”). ONZ oraz Uniwersytet Cambridge opublikowały jej biografię podkreślając zasługi dla społeczeństwa. Morrnah odwiedziła również Polskę, w 1989 roku. Nauczała procesu w Warszawie, a następnie odwiedziła Jasną Górę, gdzie przepowiadała wyzwolenie spod reżimu komunistycznego oraz upadek Muru Berlińskiego.

Jej ciało zmarło w Niemczech 11 lutego 1992 roku.

Wydawnictwo na FB

Morrnah Simeona na FB