Regulamin uczestnictwa w kursie Ho’oponopono według Morrnah Simeony

1.) Nadesłanie do nas formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w regulaminie uczestnictwa.

2.) Podanie adresu – miejsca, gdzie najczęściej Państwo przebywają (wystarczy sama ulica i miasto), ze względu na oczyszczenie relacji pomiędzy prowadzącym i uczestnikami podczas procesu Ho´oponopono, który jest przeprowadzany przed rozpoczęciem każdego kursu. Wszystkie te dane będą wykorzystane wyłącznie w celu oczyszczenia. Oczyszczanie takie stosowała Morrnah Simeona, a my przygotowujemy się do kursów w taki sam sposób, zgodnie z jej zaleceniami. Jeśli z jakichś względów nie chcą Państwo podać adresu w formularzu, to prosimy o przesłanie go na adres mailowy do prowadzącej kurs Joanny Mądrzak: joanna[@]manawa.com.pl

3.) Ceny promocyjne obowiązują jedynie w podanych terminach. Dla powtarzających kurs: aby uzyskać zniżkę, w formularzu należy wpisać “POWTÓRKA KURSU” w rubryce “pytania i uwagi” oraz podać DATĘ I MIEJSCE UKOŃCZONEGO KURSU.

4.) Rezerwacja miejsc dokonywana jest na podstawie kolejności wpłat. Wraz z wpłatą należy nadesłać poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy dla danego terminu kursu.

5.) W przypadku rezygnacji z kursu do 14 dni od daty nadesłanie zgłoszenia możliwy jest zwrot całej wpłaconej kwoty, jeśli do dnia kursu pozostało więcej niż 7 dni. Po tym terminie, jednak nie później niż na 5 dni przed datą szkolenia zwracamy wpłaconą kwotę z potrąceniem 300 zł (zadatek bezzwrotny za każde wykupione miejsce). W terminie późniejszym wpłata przepada. 

6.) Ci z Państwa, którzy zgłoszą swoją nieobecność na kursie: Basic I lub Basic II do 14 dni przed datą szkolenia, mają możliwość uczestnictwa w kolejnym kursie (całkowite przeniesienie wpłaty), bez ponoszenia kosztów. Jest to opcja jednorazowa.

7.) W przypadku nieobecności na kursie i jednoczesnym niezgłoszeniu swojej rezygnacji w terminie określonym w punkcie 5., oraz w przypadku nieobecności podczas drugiego dnia zajęć – wpłata przepada.

8.) O rezerwacji miejsca na kursie decyduje kolejność wpłat.

9.) Nie akceptujemy wpłat zagranicznych za pomocą przelewu SEPA (opcja wpłaty w walucie innego kraju, bez uwzględnienia kursu walut, w niedokładnych kwotach i na koszt odbiorcy, oraz bez tytułu wpłaty). Wpłaty takie będą odsyłane, a wykonawca takiej wpłaty będzie obciążony kosztami obu przelewów. W każdym z zagranicznych banków jest opcja dokonania przelewu dokładnej kwoty i opisania jej, będziemy wdzięczni za uważność i współpracę w tej kwestii.

10.) Potwierdzenia wpłat zaksięgowanych w danym tygodniu wysyłamy do pierwszego dniu kolejnego tygodnia.

11.) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian warunków uczestnictwa oraz daty i miejsca kursu.