Ho’oponopono w Hawaii State Hospital: Co naprawdę zdarzyło się tam w latach 1984-87?

Raport osobisty

W skrócie: W Hawaii State Hospital w latach 1984-1987 faktycznie miało miejsce uzdrowienie 23 psychicznie chorych osadzonych. Jednak metoda, jaką stosował wówczas ich terapeuta, Dr. Hew Len nie opierała się na recytowaniu jednostopniowej, nieznanej na Hawajach mantry obejmującej 11 słów, lecz na 14-stopniowym procesie ho’oponopono według Morrnah Simeony.

Jedno z największych kłamstw w świecie duchowym

Stworzenie tego raportu nie było przyjemne, gdyż ho’oponopono to projekt mający
na celu pokój a nie konfrontację. Pomimo to w życiu zdarzają się przypadki, w których
należy uwzględnić wszelkie za i przeciw, wziąć pod uwagę okoliczności nadrzędne, w
których los tysięcy ludzi waży się na szali z losem jednego człowieka i kilkuset jego
następców. Przypadki, gdy jest się nie tylko świadkiem tworzenia jednego z największych
kłamstw na planie psychologiczno-duchowym, lecz ma się również odwagę i możliwości,
aby te nieporozumienia wyjaśnić. Jest to wreszcie okazja do oczyszczenia każdej osoby
mającej z nim coś wspólnego.

Jak już to powiedziałem w innym artykule zamieszczonym na tej stronie, wiedzę na
temat Ho’oponopono otrzymywałem od Morrnah Simeony mniej więcej w tym samym
czasie, co doktor Stanley G. Hew Len, tzn. uzyskałem uprawnienia nauczycielskie na
poziomie 1-3 (“Basic I-III”). Doktor Hew Len otrzymał je nawet rok wcześniej, gdyż przez
trzy poprzednie lata był jednym z uczniów Morrnah Simeony. Miło wspominam późniejszy
czas z Dr. Hew Lenem, kiedy to często spotykaliśmy się na seminariach prowadzonych
przez Morrnah. W połowie 1992 roku nasze drogi się rozeszły i ponownie o nim usłyszałem
dopiero w roku 2007, za sprawą książki Zero ograniczeń autorstwa Joe Vitale’go.
Wtedy jednak oniemiałem: co on zrobił z metodą ho’oponopono według Morrnah
Simeony! Nagle pojawiła się tam mantra, której nigdy nie nauczano na Hawajach. Nagle
też każdy stał się w 100% odpowiedzialny za innych i pojawił się stan zerowy. Wreszcie
Dr. Hew Len poinformował, że musi zabić boskość w ho’oponopono. Brakowało tylko jednej
rzeczy: oryginalnego procesu ho’oponopono według Morrnah Simeony, składającego się z
12 lub 14 kroków (w zależności od tego, jak są liczone kroki pośrednie), w którym Boski
Stwórca odgrywa centralną rolę w oczyszczeniu duchowym.

To jednak nie koniec: Na seminariach prowadzonych przez dr. Hew Lena – a później
także przez Mabel Katz – oraz wykształconych przez niego nauczycieli oferowano dziesiątki
magicznych narzędzi (obecnie, w roku 2017, jest ich ponad 60), również niemających nic
wspólnego z ho’oponopono według Morrnah Simeony, a nawet z tradycyjnymi praktykami –
określanych jednak mianem “ho’oponopono”.
Metoda Morrnah stała się nierozpoznawalna, jej nazwisko popadło w zapomnienie.

Tutaj pomoże rzeczowe wyjaśnienie

Książka Zero ograniczeń wprowadziła w błąd tłumy ludzi na całym świecie. Ja jednak
nie mogę oczyścić uczynków, jakie popełnił Dr. Hew Len względem innych ludzi. To
jest jego karma. No ale czy on się na to zdobędzie? Dlatego pozostaje jedyna droga, jaką
są rzeczowe wyjaśnienia zgodne z najlepszą wiedzą i wolą oraz nadzieja, że wyjaśnienia te
zainspirują jak największą liczbę ludzi.

W pierwszym etapie zdecydowałem się napisać książkę na temat ho’oponopono
według metody Morrnah Simeony (“Ukoronowanie świadomości, ręka Boga…”), gdyż
uważałem ją za najskuteczniejsze antidotum. Właściwie nie miałem takiego zamiaru, gdyż
wywodzę się z branży graficznej (patrz: micklei.com). Konieczne było jednak
zaprezentowanie prawdziwego ho’oponopono według Morrnah szerokiemu gronu
odbiorców, a nie tylko grupie uczestnikom seminariów, jego przeciwstawienie obecnym
fałszywym wyobrażeniom na temat ho’oponopono. Następnie każdy może samodzielnie
podjąć decyzję.

W drugim kroku pragnę wyjaśnić, dlaczego prosta mantra wybaczenia, które jest
przecież istotą chrześcijaństwa, zyskała tak wielką popularność. Jest to historia
“uzdrowienia” psychicznie chorych więźniów w jednym z hawajskich szpitali, uzdrowienia,
które dokonało się rzekomo tylko za sprawą recytowania tej mantry – historia
opowiedziana w takiej formie jest kłamstwem.

Historia

Na oddziale zamkniętym Hawaii State Hospital Dr. Hew Len na zlecenie Morrnah
Simeony korzystał ze stworzonego przez nią, składającego się z 14 kroków procesu, dzięki
czemu w ciągu trzech lat 23 cierpiących na chorobę psychiczną więźniów zostało
uzdrowionych do tego stopnia, że mogli zostać wypisani ze szpitala. Przebieg tego
uzdrowienia był tematem na wszystkich seminariach, które prowadziliśmy wspólnie z Dr.
Hew Lenem.

Dwóch pacjentów nie udało się uzdrowić (zostali oni tymczasowo przeniesieni na
innych oddział). Dlaczego nie zostali oni uzdrowieni? Gdyż między nimi a Dr. Hew
Lenem nie było żadnych więzów karmicznych. Właśnie tak, to nie pomyłka: Ho’oponopono
uzdrawia wyłącznie więzy karmiczne. Działa zgodnie ze swoją nazwą: przywraca pierwotny
stan, ten, który istniał przed pojawieniem się obecnego problemu, ZANIM zwrotnice w
życiu zostały ustawione na fałszywe tory.

Zafałszowanie historii: mantra dr. Hew Lena

Dr. Hew Len miał powtarzać mantrę “Kocham Cię. Wybacz mi, proszę. Przepraszam.
Dziękuję.”, która stała się znana publicznie około roku 1998 (a więc sześć lat po śmierci
Morrnah) i zgodnie z wypowiedziami zawartymi w książce Zero ograniczeń jest skierowana
do Boskości. To prosta i piękna modlitwa. Nie jest to jednak ho’oponopono. Modlitwa ta,
którą będziemy nazywać mantrą Hew-Lena, nie mogła więc być stosowana 15 lat
wcześniej, w latach 1984-87 w Hawaii State Hospital, mimo twierdzenia Hew Lena, że była
to jedyna metoda uzdrowienia: Joe Vitale pyta Dr. Hew Lena po jego wypowiedzi, że
stosował jedynie tę mantrę: “To wszystko?” a Dr. Hew Len odpowiada Joe Vitale’mu “Tak,
to wszystko!” (Zero ograniczeń, str. 23).

Na prowadzonych w latach 1986-91 seminariach, w których uczestniczyłem i na
tysiącach innych seminariów Dr. Hew Len opowiadał wyłącznie o 14-stopniowym procesie
ho’oponopono wg metody Morrnah Simeony, który stosował w Hawaii State Hospital.
Istnieją zapisy video i audio zawierające te relacje.

Nauki naśladowców: znowu kłamstwa

Ponieważ historia o tym, że 23 chorych psychicznie więźniów zostało uleczonych wyłącznie
przez recytowanie mantry jest kłamstwem – w konsekwencji również wszelkie oparte na
niej informacje i nauki następców, przekazywane pisemnie i ustnie, upubliczniane na
blogach, seminariach, w książkach, również są nieprawdą, gdyż opierają się na fałszywym
założeniu. Niezależnie od tego mantra ma działanie uspokajające ze względu na rytmiczne
powtarzanie i wysyłane wciąż na nowo formy myślowe, które mają przejściowy wpływ na
wszystkich uczestników.

W rzeczywistości jednak uzdrowienie dokonało się za sprawą 14-stopniowego
procesu ho’oponopono wg Morrnah Simeony, zgoła odmiennej metody, na temat której dr.
Hew Len swego czasu otrzymał dokładne instrukcje od Morrnah Simeony.

Dowód

Zgodnie z datowaną na 5. października 1990 r. ulotką reklamową z własnoręcznym
podpisem dr. Hew Lena, skierowaną do około 1500 niemieckich, francuskich i
anglojęzycznych uzdrowicieli, która zapraszała na seminaria “Samo-identyczności przez
ho’oponopono”, stosuje on proces ho’oponopono według Morrnah Simeony “przynajmniej
dwa razy dziennie w połączeniu z WŁASNYMI zapisami”.

Dalej czytamy:
“Poproszono mnie o popracowanie z Karlem… za każdym razem, gdy przychodziłem
do niego na obserwację trzeba mu było nakładać kaftan bezpieczeństwa, aby uchronić się
przed atakami. Niejednokrotnie musiał być umieszczany w wyściełanej celi po atakach, w
trakcie których ranił innych ludzi …moim normalnym zadaniem miało być zarezerwowanie
sobie czasu na pracę bezpośrednio z nim. Zamiast tego obserwowałem swoje reakcje i
osądy na jego temat oraz reakcje i osądy na temat innych lekarzy, pielęgniarek i
pacjentów; nagrywałem je na magnetofon wraz ze szczegółami otoczenia, w którym
przebywałem.”

Nie ma tu słowa, że “tylko sie pochylał nad aktami” ani powtarzania “przez cały czas,
ciągle” mantry, jak to podał w książce Zero ograniczeń itp.
Oby informacja ta została rozpowszechniona WŁAŚCIWIE i PONO, z uwagi na pamięć
i z szacunku dla Morrnah Simeony.

Michael Micklei

Publikacja za zgodą autora. Tekst pochodzi ze strony www.pacificaseminars.de Michael Micklei – założyciel, wraz
z Morrnah Nalamaku Simeoną i Yvette Mauri, Pacifica Seminars Europe – fundacji, dzięki której prawdziwa
metoda ho’oponopono Morrnah Nalamaku Simeony przetrwała po dziś dzień.

Tłumaczenie: Ola Bocheńska aleboc@vp.pl
Copyright©for the polish translation Ola Bocheńska, &Wydawnictwo Manawa
Żadna cześć tej publikacji nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez zgody właścicieli praw.

Najbliższe kursy

Brak nadchodzących wydarzeń.

Wydawnictwo na FB

Morrnah Simeona na FB